19F Manifestació: No a la reforma laboral

Injusta amb els treballadors i treballadores, ineficaç per a l’economia, inútil per a l’ocupació
A València: diumenge 19 de febrer, a les 12 hores, des de la Plaça de Sant Agustí
La reforma laboral que presentà el passat divendres 10 el govern del PP pretén:

  • Abaratir i facilitar l’acomiadament. S’amplien i generalitzen les causes d’acomiadament amb 20 dies per any treballat, que serà el més usat d’ara en endavant.
  • Desapareix el contracte amb indemnització per acomiadament de 45 dies per any treballat i se substitueix per un altre que el rebaixa a 33 dies. S’estableix el límit d’indemnització en 24 mesos en lloc dels 42 actuals.
  • En cas d’acomiadament per causes objectives, existint contracte indefinit, les empreses podran acomiadar directament amb 20 dies per any i un màxim de 12 mensualitats. Per justificar aquestes causes objectives, les empreses podran adduir “pèrdues actuals o previstes”, o bé que estan patint una “disminució de vendes o d’ingressos durant tres trimestres consecutius”
  • Se suprimeix l’autorització prèvia per als acomiadaments col·lectius, els ERO.
  • Facilita que es puga aplicar un ERO a les empreses públiques i ens de l’Administració
  • Prima el conveni d’empresa per sobre dels sectorials i limita la pròrroga dels convenis a dos anys, si no hi ha acord queda sense vigor.
  • Sota raons econòmiques l’empresari pot modificar la jornada de treball i la seua distribució.
  • S’estableix un contracte d’un any per a empreses de menys de 50 treballadors que no té cap tipus d’indemnització per acomiadament.

19F-manifestació