21G: Per l'educació pública

Aquest curs escolar 2011/12 s’inicià amb tot un seguit de retallades en tots els centres:
– reducció de professorat, de programes, de reforços, desdoblaments, etc…
– augment de ràtios i el tancament d’unitats
– substitució deficient del professorat de baixa per malaltia
– reducció dels salaris negociats amb el personal docent
En les últimes setmanes, com a conseqüencia de la gestió nefasta dels diners públics per part del Consell que patim al País Valencià i l’incompliment de les seus obligacions envers els centres, s’ha produït un col·lapse econòmic de l’educació valenciana. La majoria dels centres es troben en una suspensió o retall de pagaments i no poden fer front a despeses ni factures pendents de gas, electricitat, telèfon, material didàctic…

El govern valencià vol reduir el dèficit públic a costa dels drets i serveis públics fonamentals, i ha pres unes decisions de conseqüències molt greus per les quals s’haurien de depurar responsabilitats.

Els centres educatius són serveis essencials perquè posen les bases del progrés dels futurs ciutadans. El manteniment i la millora de tots els serveis públics i, entre ells, l’educació, és la garantia d’un futur millor. Pares i mares, professorat i alumnat hem de buscar la manera de fer entendre a l’administració educativa valenciana que el sistema educatiu públic és clau per a una societat més lliure i justa. Sense educació pública de qualitat tornaríem a èpoques on l’educació només era patrimoni de les classes altes.

Per totes aquestes raons, des de Ca Revolta us animem a protestar el pròxim dissabte 21 de gener a València i Alacant en les manifestacions que sota el lema “Més inversió, més qualitat, més valencià, més dignitat” ha convocat la Plataforma per l’Ensenyament Públic.