28-J. Taller: moviment feminista a casa nostra

TALLER: MOVIMENT FEMINISTA A CASA NOSTRA. PASSAT I PRESENT.
REPTES FEMINISTES ACTUALS

DIMECRES, 28 D’OCTUBRE A LES 19h A CA REVOLTA

I. FEMINISME
Filosofia que postula l’alliberament de les dones, l’assoliment de la igualtat entre homes i dones, acabar amb les discriminacions per raó de sexe o gènere i posar fi a la divisió sexual del treball.

II. EL FEMINISME A L’ESTAT ESPANYOL DES DE FINALS DELS 70 ALS 90 DEL SEGLE PASSAT

Situació legal a finals dels 70:
L’avortament i l’adulteri comés per una dona era delicte.
En defensa de l’honor, es justificava l’assassinat de la dona.
No estava permés el divorci.
Als homes se’ls permetia “corregir” les seues esposes.
La veracitat de les denúncies femenines per agressió sexual era qüestionada.

El moviment feminista organitzat: període 70/90.
Vocalies de dones del moviment veïnal.
Pluralitat d’associacions.
Federació d’Associacions Feministes de l’Estat espanyol.

Trets del feminisme organitzat al voltant de la Federació d’Organitzacions Feministes de l’Estat.
Caràcter subversiu.
Promou un canvi de mentalitat social.
No és victimista.
No és essencialista.
Amb distàncies amb el feminisme institucional.

III. EL MOVIMENT FEMINISTA ACTUAL
És menys organitzat, però té una major extensió social d’algunes idees igualitàries.
Hi ha associacions feministes en diferents ciutats de l’Estat.
Perviu la Federació d’Organitzacions Feministes de l’Estat espanyol.
Té una major presència de continguts per la igualtat i ha perdut el caràcter subversiu.
Disputa pel lideratge.

IV. REPTES.
V. “OTRAS VOCES FEMINISTAS”

Plataforma feminista per tal de donar a conèixer un feminisme que també existeix i que està poc present socialment.

 

Hem triat un parell d’articles que us poden ser útils per a reflexionar sobre tots aquests assumptes:
“La igualdad entre mujeres y hombres. ¿El vaso medio vacío?”. Paloma Uría. Publicat originalment a Página Abierta (juliol/agost 15)

“Alguns reptes per al feminisme del segle XXI”. Isabel Cercenado. Publicat originalment a la revista ‘Lluita’ (març 15)