Bases VI Certamen de curtmetratges de Ca Revolta

Al llarg dels 10 anys d’existència Ca Revolta ha convertit la difusió i promoció del cinema en una de les seues activitats més rellevants. S’han programat cicles de cinema d’autor, s’han celebrat certàmens de curtmetratges i videocreacions i s’han posat en marxa diversos tallers de creació i producció de curtmetratges i documentals. Alhora, hem complementat amb material audiovisual diverses activitats formatives, lúdiques o de pensament que es realitzen de manera quotidiana (8 de març, Trobades Gastronòmiques, Gitaneïtat…).
El Certamen de Curtmetratges de Ca Revolta és una convocatòria bianual, iniciada l’any 2001, amb la intenció de donar a conéixer l’audiovisual valencià. Per això, s’admeten obres en qualsevol format (ficció, animació, documental o experimental). El ressó d’aquesta primera edició ens encoratjà a continuar amb el projecte, que ara ha arribat a la cinquena edició. I des de l’any 2005, acomplint un dels objectius de Ca Revolta -la promoció de la nostra llengua- es va introduir en les bases el requisit que totes les obres que es presentaren foren rodades, doblades o subtitulades al català. En la darrera edició, corresponent a l’any 2009, s’hi projectaren un total de 29 curtmetratges entre els dies 16, 17, 18 i 19 de desembre.
L’any 2008 s’inicià un nou projecte, el Certamen de Videocreacions, de periodicitat bianual. Finalment, cal destacar la col·laboració de Ca Revolta amb la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València, consistent en l’exhibició dels treballs d’alumnes de l’assignatura ‘Projectes audiovisuals’.

Bases

 • 1. Hi haurà una categoria única de curtmetratges (ficció, animació o documental).
 • 2. S’admetran originals realitzats a partir de l’1 de gener de 2009 i gravats, doblats o subtitulats en qualsevol variant de la llengua catalana. A criteri del Jurat s’hi podran admetre treballs que continguen algun fragment en qualsevol altra llengua. Cada participant podrà presentar una sola obra.
 • 3. Els/les concursants eximeixen Ca Revolta de qualsevol responsabilitat derivada de plagi o de transgressió de la legislació vigent en matèria de drets d’autoria, d’imatge, etc.
 • 4. Els curtmetratges, amb una durada màxima de 20 minuts incloent-hi els crèdits, s’hauran d’enviar en suport DVD (els/les concursants han d’assegurar el seu correcte funcionament) a CA REVOLTA (carrer santa Teresa, 10 – 46001 València). Junt a l’obra s’afegirà la fitxa d’inscripció que s’adjunta, amb una fotocòpia del Document d’Identitat del concursant. Tot degudament protegit en estoig rígid. Si és possible s’acompanyarà material gràfic de l’obra (cartell, fotografies…).
 • 5. El termini de presentació finalitzarà el dissabte 12 de novembre de 2011 a les 22 hores.
 • 6. L’organització del Certamen farà una preselecció de les produccions presentades. Els vídeos no seleccionats podran retirar-se durant els 30 dies següents al començament del Certamen. Una còpia de cada obra seleccionada romandrà als arxius del Certamen.
 • 7. Les pel·lícules seleccionades optaran a un Primer Premi de 650 euros i a un Segon Premi de 350 euros.
 • 8. El Jurat estarà composat per professionals de l’àmbit audiovisual. El seu veredicte serà inapel·lable. Els Premis no es podran declarar deserts.
 • 9. El programa detallat de les jornades del Certamen i del lliurament dels Premis es difondrà amb suficient antelació i es remetrà a tots els participants seleccionats. Tota la informació apareixerà publicada en www.carevolta.org
 • 10. El lloc de les projeccions del Certamen serà la Sala dels Arcs de CA REVOLTA.
 • 11. El Centre de Recursos Just Ramírez es compromet a difondre els curtmetratges guardonats a través del seu catàleg. Es reserva el dret a reproduir en una còpia els vídeos premiats i es podrà projectar sense finalitat comercial.
 • 12. L’organització declina la responsabilitat pels possibles accidents que pogueren sofrir les obres presentades.
 • 13. La participació en el Certamen suposa l’acceptació d’aquestes bases. Tot allò que no hi estiga previst serà resolt pel Jurat i/o per Ca Revolta.

 

Descarrega les bases i la fitxa d’inscripció