Exposicions: Joel Pascal

21 DIMECRES. Exposicions
JOEL PASCAL
20.00 hores. Pintura i escultura: el borbolleig del temps
que passa amb massa pressa. El mètode consisteix a
escampar diverses capes acríliques en una superfície
especialment preparada per a permetre que es
desenganxe la pintura que pot ser utilitzada
lliurement. A la sala d’exposicions, fins a
dissabte 7 d’abril. Horari: dilluns a divendres de
18.00 a 22.00, dissabte de 19.00 a 22.00