Sobre Ca Revolta i la Xarxa d'Entitats del País Valencià  

  RSS

Admin_Assemblea
(@admin_assemblea)
Membre Admin
Es va registrar: fa 11 mesos
Publicacions: 40
15/07/2019 5:46 pm  

En aquest apartat podeu llegir el document elaborat per l'equip coordinador de Ca Revolta on s'exposen els raonaments que ens han conduït a decidir la desvinculació de Ca Revolta de la Xarxa d'Entitats del País Valencià. I en un altre enllaç, donem difusió l'escrit de Més Ca Revolta que valora la decisió.

This topic was modified fa 6 mesos by Admin_Assemblea

RespostaCita
Kulturcritics-mescarevolta
(@kulturcritics-mescarevolta)
New Member
Es va registrar: fa 6 mesos
Publicacions: 2
30/07/2019 10:39 am  

CARTA PER A L’EQUIP DE COORDINACIÓ DE CA REVOLTA ( 26/07/2019)

Efectivament la XE vol ser una plataforma d'associacions reivindicativa i progressista, un espai de referència del moviment associatiu, social i ciutadà valencià, en el qual promoure la consciència crítica, la participació ciutadana, la independència, la transparència i el treball en xarxa que genere sinergies multiplicadores al servei de la ciutadania. Una eina útil, necessària i independent per al teixit associatiu valencià. Des de la XE es pretén oferir recursos posant en contacte les diferents entitats de tot el país i construir una ciutadania activa, crítica i responsable, desenvolupada sobre la base d'una cultura de valors democràtics que afavorisquen l'enfortiment de la societat civil i una major participació en la vida pública, que sembla hem deixat a un costat ara que els nostres estan en el poder.

En la pàgina WEB consten 5 associacions adscrites a la XE, però són més les associacions que formen part d'ella, el problema és la falta d'actualització de la pàgina.

Els objectius, que estan en el primer paràgraf d'aquest escrit, no creiem que s'hagen deteriorat, al contrari es fan més patents i necessaris donat el buit que ha provocat el transvasament de persones vàlides i responsables de les diferents associacions cap a l’administració.  Açò ha succeït en molts dels diferents col·lectius que realitzen el seu treball de manera activa arreu del País Valencià. Per descomptat que els espais de confluència s'han de crear des d'a baix cap amunt. Qui diu que no ha sigut o són així?, Ho diem des de ca revolta? Què és exactament el que ha fet que la resta de col·lectius se senten incòmodes? Dir açò no és a dir gens, és utilitzar frases sense arguments contrastables. Dubte que els col·lectius que han desaparegut haja sigut per falta d'implicació amb el projecte de la XE, si vosaltres teniu una altra informació preguem  la compartiu.

Des del nou equip de coordinació informen que no és fàcil determinar quins són les decisions a prendre des de l'assemblea de socis. El fet d'haver celebrat una assemblea general extraordinària el dia 30/03/2019, trobar-se de ple en la reorganització de ca Revolta  encarant el seu futur, l'arribada de l'estiu i sobretot, este és el que ens sembla el millor argument, haver rebut la confiança de la majoria dels socis i sòcies, açò és com si quan ha guanyat la dreta haguérem deixat de fer coses perquè aqueixa dreta estava en el poder ja que una majoria li havia donat suport. La consideració de si és o no un tema important per a convocar una assemblea no ho decideix l'equip de coordinació, així pareix que s’assemblen bastant als partits polítics que, una vegada guanyen les eleccions, ja no deixen a les seues bases decidir res més.

Considerem que és determinant per a convocar una assemblea si la decisió de formar part de la XE es va prendre, també, en una assemblea, per tant deixar de formar part d'ella, insistim ha de prendre's de la mateixa manera. No podem tenir por a convocar assemblees si hi ha temes que consultar o debatre, més quan la base associativa s'ha mostrat tan receptiva a participar com ho demostra l'èxit de l'assemblea general del dia 30 de març. La voluntat de transparència de la que l'equip de coordinació parla contínuament,  demostra,  més aviat, una actuació des d’a dalt cap avall, argument que esgrimeix per a deixar de participar en la XE (veure carta remesa al secretari de la XE)

Efectivament impulsar la XE va ser objecte de reflexions, ¡moltes!, dins de Ca Revolta, decisions en les quals hem participat totes i tots i que es reflecteixen en diferents actes d’assemblees  i documents, tots ells realitzats per persones de l'actual equip de coordinació,  i que, per lo vist, s'han hagut de perdre dintre dels documents amb validesa normativa de Ca Revolta. Veient l'acta del dia 08/06/2019 de ca revolta, publicada per l'equip de coordinació el 16/07/2019, podem veure que, segons aqueix equip de coordinació, tenir validesa normativa és que estiga signada pel secretari? i tenir el cuny de ca revolta. Membres d'aquest col·lectiu (Kulturcritics-mesrevolta) no hem vist mai cap acta amb "validesa normativa" des que ca revolta va començar la seua marxa al 2000, no obstant açò si que tenim altres documents que validen les decisions preses en assemblees, documents que  hem aportat fa ja tres setmanes, i esperem que,  els mateixos,  es pugan publicar en el fòrum, per cert un sistema de comunicació participativa també des d'a dalt cap avall perquè l'administrador és el que autoritza les publicacions.

Des de mes Ca Revolta  ja vàrem comentar,  també en la trobada del dia 20 de juny,  els problemes de participació a les xarxes i que hi ha una web interactiva, des d'abril del 2019, que encara no s'ha posat en funcionament i que faria més fluida la comunicació amb els socis i sòcies. La participació/inscripció al fòrum no arriba al 14% (d'una base de 416 socis i sòcies hi ha inscrits en el fòrum 57), per tant si aquest va a ser el mitjà de comunicació amb els socis i sòcies no sembla que siga molt participatiu, sempre des del nostre parer.

Per tant volem mostrar el nostre desacord, pels motius exposats, de la decisió presa per aqueix equip de coordinació de deixar de formar part de la XE

 
Una salutació des de Kulturcritics-mésCaRevolta

 


RespostaCita
Kulturcritics-mescarevolta
(@kulturcritics-mescarevolta)
New Member
Es va registrar: fa 6 mesos
Publicacions: 2
30/07/2019 11:03 am  

Correu enviat des del nou equip de coordinació de ca revolta a membres del col. Kulturcritics-mescarevolta

Ca Revolta <info@carevolta.org>

Jue 27/06/2019 19:32

Para:

  • info@carevolta.org;
  • Isabel Pérez Ruiz;
  • Enric Valero;
  • Jesús Maria Timoneda;
  • Joan Gregori Berenguer

València, 27 de juny de 2019 

Estimats companys i companyes:

Durant la recent Trobada d'amigues i amics de Ca Revolta del passat 20 de juny, vàreu afirmar en algunes intervencions i amb una carta dirigida al nou Equip de Coordinació (sense datar però lliurada el mateix dia 20) la vostra disconformitat perquè havíem pres la decisió de deixar de formar part de la Xarxa d’Entitats del País Valencià, quan havia de ser l'Assemblea General del Centre de Recursos Just Ramírez-Ca Revolta, convocada a l'efecte, la que decidira, ja que en el seu dia l'adhesió a la XE va ser adoptada d’aquesta manera.

Amb independència d’una explicació més detallada sobre l’acord pres, que penjarem pròximament al web, us informem que, consultats els arxius, només hem trobat una Acta de la Junta Directiva anterior, de 19 de juny de 2017, en què precisament el seu president certifica que la decisió d'integrar-se en la XEPV va ser presa per unanimitat dels seus membres. No hem trobat cap Acta de cap Assemblea General que incloga l’acord.

Rebeu salutacions cordials,

El nou Equip de Coordinació de Ca Revolta

Nosaltres aportem diferents documents (actes, correus electrònics, documents realitzats per ca revolta (fets per membres de l'actual  equip de coordinació)que avalen les diverses vegades que, des de l'anterior junta directiva, s'ha preguntat, a través d'assemblea, a la base associativa sobre la permanència o no  en la XE i que contradiuen aquesta frase No hem trobat cap Acta de cap Assemblea General que incloga l’acord.

Li posem nombre als documents:

Document 1: Notes assemblea feta 

Document 2: Cos del correu enviat el 16/04/2014  on consta com a document adjunt Notes Assemblea 11/04/2014

Document 3: Cos del correu enviat des de ca Revolta a diferents organitzacions, convocant a la trobada de la XE després de la decisió presa en  l’assemblea del día 11/04/2014

Document 4: cos del correu enviat el 2/10/2014 convocant altra assemblea per a debatre la presencia en la XE.

Document 5: cos del correu enviat el 14/10/2015 per un membre del nou equip de coordinació amb document adjunt fet per ell

Document 6: Dossier participación (fet per un membre del actual equip de coordinació)

Document 7: cos del correu enviat un membre del actual equip de coordinació amb l’acta de les jornades Puig

Document 8: Acta jornades Puig

Tots aquests documents, que ja varem enviar, en el seu moment,  a l'equip de coordinació, es podrien pujar al fórum per als socis i sòcies

Una salutació

Kulturcritics-mescarevolta


RespostaCita
Pasqual Requena
(@pasqual-requena)
Active Member Customer
Es va registrar: fa 12 mesos
Publicacions: 6
01/08/2019 12:03 pm  

Hola, companyes i companys.

Respecte als documents que mencioneu, podeu penjar-los en el moment que vulgueu. Ningú autoritza o rebutja les insercions al fòrum, llevat que puguen resultar vexatòries, atempten contra la dignitat o la igualtat de les persones, o entren en conflicte amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades (noms, adreces, correus electrònics, dades personals...).

La menció a la validesa normativa de l'Acta de 19/06/2017 signada pel president de l'anterior Junta Directiva, amb l'acord d'aquesta d'adherir-se a la Federació de la XE, té sentit perquè les coses s'han d’intentar fer així. Un Acta d'una assemblea degudament convocada és alguna cosa més que un resum o una relació o unes notes o unes reflexions compartides entre un grup de persones sobre allò parlat. Aquests documents que indiqueu, a més, no consta que es posaren a disposició de tots els socis.

Al llarg de més de 18 anys hem fet moltíssimes coses d’enorme valor, però ben sovint hem fallat en les formes, qüestió que –ens agrade o no– té una importància cabdal en una associació democràtica. Són formalitats com les assenyalades als nostres actuals Estatuts (per exemple, art. 12, o art. 24). Dieu: “no hem vist mai cap acta amb ‘validesa normativa’ des que Ca Revolta va començar la seua marxa al 2000”. Sona a justificació d’una altra manera de procedir. No sé si podem mostrar-nos orgullosos del nostre comportament alegal durant tants anys, i fins i tot fer-ne un elogi en un document publicat a un fòrum obert.

I res més. Rebeu una salutació cordial,
Pasqual Requena
1 d’agost de 2019


RespostaCita
Admin_Assemblea
(@admin_assemblea)
Membre Admin
Es va registrar: fa 11 mesos
Publicacions: 40
01/08/2019 2:00 pm  

Companyes i companys,

El fòrum es va crear precisament amb el propòsit de compartir informació, així que qualsevol persona registrada pot fer-hi aportacions.

Ja s'han assenyalat algunes restriccions i només voldríem insistir en un aspecte. El Centre de Recursos Just Ramírez compta amb assessorament per a adaptar-nos a la Llei Orgànica de Protecció de Dades, també pel que fa a les obligacions respecte de les comunicacions telemàtiques. En eixe sentit, hem fet consultes i com que en la documentació que voleu aportar apareix informació protegida per la llei, abans de difondre-la l'haureu d'editar i eliminar dades com nom i cognoms, adreça postal i electrònica, número de telèfon i altres continguts sensibles que identifiquen o puguen fer identificable a alguna persona.

Una salutació.
Equip d'administració de la web.


RespostaCita
Perezisarui
(@perezisarui)
New Member Customer
Es va registrar: fa 11 mesos
Publicacions: 1
02/08/2019 10:36 am  

Vosaltres dieu: La menció a la validesa normativa de l'Acta de 19/06/2017 signada pel president de l'anterior Junta Directiva, amb l'acord d'aquesta d'adherir-se a la Federació de la XE, té sentit perquè les coses s'han d’intentar fer així

Totalment d'acord en què les coses han de fer-se d'aquesta manera, i no s'han fet fins que el nou equip de gestió o junta directiva  ha començat la seua marxa. Curiosament la nova junta directiva ampliada (tal com consta en les actes de les diferents reunions realitzades) està formada per quasi les mateixes persones que formaven l'anterior junta. M'alegra molt que tots hagem rectificat en la manera de fer les coses i s'adapten a la validesa normativa que deu.

 

Dieu: Un Acta d'una assemblea degudament convocada és alguna cosa més que un resum o una relació o unes notes o unes reflexions compartides entre un grup de persones sobre allò parlat. Aquests documents que indiqueu, a més, no consta que es posaren a disposició de tots els socis.

Ja sabeu que les actes d'assemblees es lligen en l'assemblea següent. Efectivament, portats per la bona fe i la confiança entre nosaltres el que es feia en les assemblees, si ho recordeu, era fer memòria del que s'havia parlat en l'assemblea anterior, sempre de paraula és cert i insistisc portats per la confiança i bona fe. Malament fet efectivament. Per cert, com es convoquen les assemblees degudament, també les hem convocat malament sempre? El correu no era manera de convocar?

També dieu: El Centre de Recursos Just Ramírez compta amb assessorament per a adaptar-nos a la Llei orgànica de Protecció de Dades, també pel que fa a les obligacions respecte de les comunicacions telemàtiques. En eixe sentit, hem fet consultes i con que en la documentació que voleu aportar apareix informació protegida per la llei, abans de difondre-la l’haureu d’editar i eliminar dades con nom i cognoms, adreça postal i electrònica, número de telèfon i altres continguts sensibles que identifiquen o puguen fer identificable a alguna persona

Estic informada sobre les mesures de protecció de dades , de fet, quan des d'aqueixa nova junta directiva es va publicar en Instagram, Facebook i altres xarxes socials l'acta de l'escrutini, em vaig posar en contacte amb membres de la junta directiva ampliada,  per a dir-los que la publicació anava en contra de la llei de protecció de dades. Havíeu penjat l'acta amb noms i cognoms, carnets d’identitat i dades que s'han de quedar en l'estricte marge de l'associació. Veig que, des de la publicació per la vostra banda, heu rebut informació en aqueix sentit per a no tornar a publicar alguna cosa així. Em torne a alegrar, sempre hi ha coses que aprendre. I per descomptat que dades que identifiquen a qualsevol persona no es van a posar, de fet en el nom dels documents no s'han posat nom de cap de les persones que fan el document o que envien el correu.

Difusió de l’acta d’escrutini Hi ha desacord sobre si fou un encert publicar l’acta en les xarxes socials, l’endemà de l’Assemblea i sense haver fet aquesta reunió; més encara, quan aquest fet ha causat malestar en l’altra candidatura. Es decideix eliminar-la i publicar un enllaç a la web, on hi haurà penjada tota la documentació relativa a l’Assemblea.

En la primera acta que es fa des d'aqueixa junta directiva ampliada es parla del desacord amb la publicació de l'acta de l'escrutini en les xarxes socials, el nostre desacord anava en relació amb la llei de protecció de dades.

Dieu: Al llarg de més de 18 anys hem fet moltíssimes coses d’enorme valor, però ben sovint hem fallat en les formes, qüestió que –ens agrade o no– té una importància cabdal en una associació democràtica. Són formalitats com les assenyalades als nostres actuals Estatuts (per exemple, art. 12, o art. 24). Dieu: “no hem vist mai cap acta amb ‘validesa normativa’ des que Ca Revolta va començar la seua marxa al 2000”. Sona a justificació d’una altra manera de procedir. No sé si podem mostrar-nos orgullosos del nostre comportament alegal durant tants anys, i fins i tot fer-ne un elogi en un document publicat a un fòrum obert

Cap justificació Pasqual, m’estranya que s'esgrimisca el de la validesa normativa quan totes i tots hem sigut partícips d'aqueixa manera alegal d'actuar, i no ha sigut la correcta. Estic també contenta que es comence a fer de manera "legal"

 

Per cert, he vist en algunes actes que des de DMD s'havia fet petició de lloguer a ca revolta, com a membre de la junta directiva de DMD no em consta gens, ahir vaig fer consulta per si algun altre membre de la junta directiva s'havia posat en contacte i ningú em va saber dir gens. DMD té un local propi.

bones vacances, bon estiu i bona entrada de curs.

Isabel

3 d’agost 2019

This post was modified fa 6 mesos by Perezisarui

RespostaCita
Comparteix: