Geometries imprecises/El color de la tardor

GEOMETRIES IMPRECISES
de Corma
Acrílic i transferència de tòner
Inauguració: 2 d’Abril 20:00 hores
Horari: fins el 27 d’Abril, de dilluns a divendres de 18:00 a 22:00, dissabte de 19:00 a
22:00 a la Sala d’exposicions

L’obra de Corma, a priori es podria identificar com una relectura de l’abstracció
geomètrica, ja que que es submergeix en fons d’abstracció pura per a superposar
composicions de pura geometria. És a dir, es combinen els fons de llenguatge
subjectivament caòtic amb l’ordre racional de la formes objectives. Així doncs el fons
ens parla del subjecte enfront de les formes modulars que versen sobre el que és
col·lectiu. Aquesta és una nova lectura dels vells binomis: individu versus societat i
passió versus raó. Pols oposats que es dibuixen en l’escenari d’un nou llenguatge, que
aquest autor recrea per a nosaltres a través del calidoscopi de la postmodernitat. La
constant recerca de l’autor sobre noves tècniques pictòriques ens obre la finestra a un
altre univers amb un llenguatge plàstic absolutament personal.
Text: Isabel Moreno Fernández

EL COLOR DE LA TARDOR
de Maite Pérez
Fotografies
Inauguració: 2 d’Abril 20:00 hores
Horari: fins el 27 d’Abril, de dilluns a divendres de 18:00 a 22:00, dissabte de 19:00 a
22:00 a la Cafeteria

La tardor…la tardor és aquella estació que passa inadvertida perquè encara estem
pensant en l’estiu.
La tardor és tímida i poc trascendental en les nostres vides, és una estació plujosa I
moltes vegades oscura, ningú acostumbra a fixar-se en aquesta estació, però moltes
vegades, allò que els nostres ulls no veuen és el més bonic.
Amb aquestes fotografies, ens apropem al “Parc Nacional d’Ordesa i Mont perdut” en
Osca, allí la tardor cobra vida, esl plena de color I bellessa.
A través d’aquesta serie fotográfica, l’autora, Maite Pérez ens mostra uns dels paratges
més bells que existeixen.