III Cabaret de las Enclowntradas

III Cabaret de las Enclowntradas en col·laboració amb l’associació Jugart
Sinopsis: Tercera edició d’aquest cabaret composat integrament per clowns. Duració 60′
Aportació: 4 euros
Organitza: “Enclowntradas” i Associació Jugart