Trajectes

DIMARTS 11 JUNY, 20 h
Inauguració de TRAJECTES
Pintura abstracta d’Àlex Seguí
A la Sala d’Exposicions, fins a dissabte 29
Horari: dilluns a divendres de 18.00 a 22.00, dissabte de 19.00 a 22.00


“Trajectes” és la paraula escollida per a donar-li títol a la proposta expositiva que ens
ocupa. Simbolitza la necessitat d’amplificar el contingut metafòric que, d’alguna manera,
permetrà a l’espectador virar el significat (interpretacions) en les distintes connotacions
que aquestes imatges poden suggerir.

Els quadres exposats són la continuació d’una sèrie iniciada ara fa dos anys i que respon
a un joc pictòric que és el motiu i el fil conductor que ens permet reflexionar sobre la
intel·ligència i la recerca d’equilibri que pretenem assentar com a llenguatge.
Les línies i les taques apareixen i desapareixen, es superposen i formen zones caòtiques
on el control i el no control fan xoc conduint el procés cap a certs moments de suspensió.
Aquesta incertesa li aporta a la pintura una facultat d’autovaloració i renovació continua
que fa que l’experiència tècnica no es redueixca únicament a una qüestió estètica sinó
també mental.

Com ja sabem, la pintura és un gènere artístic que a més d’utilitzar-se com a motiu estètic
també pot jugar un paper interessant si s’entén com un sistema de pensament sensible
emmarcat dins d’un llenguatge formal.

El dibuix, la pràctica que hem dut a terme, pren com a referències ontològiques elements
d’interpretació de la pintura en 2D, combinats aquests amb una tècnica manual associada
tradicionalment amb l’automatisme surrealista-abstracte, l’expressionisme i el cubisme
com a referència de fragmentació, és a dir, es combinen dos eixos conceptuals bàsics:
l’exercici tècnic-pràctic i el pensament espontani intrínsec a aquesta praxi.

La fragmentació en els plànols, la de-construcció de la volumetria del model, evoluciona
cap a un llenguatge autònom que aporta conclusions estètiques diferents, totes elles
emmarcades dins d’un gènere que en el seu moment es va autodenominar “abstracció
gestual” i que actualment contínua desenvolupant-se amb total normalitat.

Àlex Seguí.

Més informació